Sayfalar

Ürtiker Tedavisinde Omalizumab (Anti IgE)

Ürtiker, kaşıntılı, ciltten kabarık plaklar şeklinde kızarıklıklar olarak kendini gösteren bazen de ödemin eşik ettiği cildin alerjik hastalığıdır. Bu durum hayat kalitesini bozan ve bazen de 6 haftadan uzun sürebilen hatta aylar ve yıllarca sürebilen bir hastalıktır. Altı haftadan uzun sürdüğünde kronik ürtiker adı alır. Kronik ürtiker tedavisinde antihistaminik ve bazı ilaçlar yanında 3. basamak tedavi olan anti IgE tedavisi (Omalizumab) çok etkili ve yüz güldürücü bir tedavi şeklidir. 

 

Anti IgE tedavisi (Omalizumab) nedir?

Anti IgE tedavi (Omalizumab), deri altına uygulanan tedaviye cevapsız alerjik astım ve kronik ürtiker tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

Kronik ürtiker tedavisinde anti IgE tedavisi (Omalizumab) ne zaman kullanılır?

Anti IgE tedavi (Omalizumab), antihistaminik tedaviyle yeterli düzeyde kontrol edilemeyen yetişkin ve 12 yaşından büyük çocuklarda kronik ürtikerli çocuklarda bu tedavi kullanılmaktadır.

Kronik ürtiker tedavisinde anti IgE tedavisi (Omalizumab) tedavisi nasıl etkili oluyor?

Anti IgE tedavi (Omalizumab), vücudumuz tarafından üretilen ve immunoglobulin E adıyla bilinen maddeyi bloke ederek etki gösterir. Bunun sonucunda da kronik ürtikerin oluşmasında kritik rol oynayan spesifik resöptörlerin ve/veya hücrelerin aktivitesi azalır. Bu da kaşıntı ve kurdeşen gibi semptomlarda azalmaya yol açmaktadır.

Anti IgE tedavisi (Omalizumab) tedavisi hangi yaşta kullanılmaktadır?

Anti IgE tedavi (Omalizumab), kronik ürtikeri olan 12 yaşında veya 12 yaşından büyüklerde kullanılabilmektedir.

Anti IgE tedavisi (Omalizumab) tedavisi uygulama metodu nasıldır?

Anti IgE tedavi (Omalizumab), deri altına enjeksiyon şeklinde uygulanmaktadır. Tedavi başlanabilmesi için öncelikle kanda IgE seviyesine bakılmalıdır. Deltoid bölgesine veya uyluğa subkutan enjeksiyon şeklinde uygulanır

Anti IgE tedavisi (Omalizumab) ne kadar sure uygulanır ve beklenen yararlar nelerdir?

Anti IgE tedavi (Omalizumab), Omalizumab tedavisine cevap 12 haftada olmaktadır. Cevap değerlendirme için en az 12 hafta tedaviye devam edilmelidir. 12 hafta sonunda tedaviye cevap olmuşsa 12 hafta süre daha tedaviye devam edilebilir. Kişiden kişiye değişmekle beraber yaklaşık 12 hafta sonra olumlu etkileri başlar. Bu nedenle omalizumab tedavisi başlanır başlanmaz hekime danışmadan hastanın kullandığı ilaçların hemen kesilmemesi gerekir. 12 haftadan sonra sonra hastanın kullanmak zorunda olduğu ilaçlar doktor kontrolünde azaltılabilir. 12 hafta sonunda bu tedaviden belirgin fayda görmeyen hastanın ise tedavisi kesilir.

Anti IgE tedavisi (Omalizumab) hangi durumlarda kullanılmaz?

Omalizumab yada ilacın içinde bulunan maddelere karşı aşırı duyarlı yani alerjik iseniz bu ilaç kullanılmaz.

Anti IgE tedavisi (Omalizumab) hangi doktorlar tarafından uygulanır?

Anti IgE tedavi (Omalizumab), sadece gelişebilecek olası yan etkilere müdahale edebilecek donanıma sahip sağlık kuruluşlarında, çocuk ve yetişkin alerji ve klinik immünoloji uzmanları ve dermatoloji uzmanları gözetiminde ve sorumluluğunda yapılabilir. Bu tedavi hiçbir şeklide bu konuda uzman olmayan yukarıda bahsi geçen hekimler dışında uygulanamaz. Unutmayın ki bu durumda tedaviden beklenilen fayda oranı azalabilmekte ve en önemlisi olası yan etkilerin görülme sıklığı artabilmektedir. Oluşabilecek olan yan etkilere müdahalenin gerektiğinde anında yapılması gerekmesi nedeni ile tedavinizi hiçbir zaman alerji ve klinik immünoloji uzmanları ve dermatoloji uzmanları dışındaki hekimlere yaptırmamanızı öneriyoruz.

İşlemden sonra en az 25-30 dakika omalizumab tedavisi yapılan yerde oluşabilecek olan kızarıklık, kabarıklık ve/veya kaşıntıyı takip etmek yahut da oluşabilecek olan herhangi bir aşırı reaksiyona müdahale etmek için işlemin yapıldığı klinikte beklenmelidir. İşlem sonrası 30 dakika geçtikten sonra aşınızı uygulayan hemşireye mutlaka tedavi uygulama yerinizi kontrol ettirdikten sonra ayrılabilirsiniz.

Anti IgE tedavisi (Omalizumab) alan kişiler nelere dikkat etmelidirler?

Anti IgE tedavisi (Omalizumab) ilacı anaflaksi diye adlandırılan ve hayati tehlikeye neden olabilen alerjik şoka neden olabilme riski az da olsa vardır. Bu risk yaklaşık olarak %02 yani bin kişiden 2 kişide alerjik şok gelişme riski öngörülmektedir. Alerjik şok gelişme riski genellikle tedaviden sonra 30 dakika içinde olmaktadır. Bu risk nedeniyle tedaviden sonra 30 dakika tedavi yapılan sağlık kuruluşundan ayrılmayınız.

– Omalizumab tedavisine başlanacak olan hastaların ürtiker (kurdeşen) tedavisi için kullanılan ilaçları, zamanında ve tam olarak kullanmaya devam etmelisiniz. Doktorunuza danışmadan ilaçlarınızda herhangi bir değişiklik yapmayınız.

– Enjeksiyondan sonra 30 dakika süre ile gözlem altında kalınmalıdır,

Anti IgE tedavisi (Omalizumab) tedavisinin yan etkisi riski var mıdır?

Anti IgE tedavisi (Omalizumab) tedavisi ile ortaya çıkabilecek olan yan etkiler veya riskler, uygulama bir alerji ve/veya klinik immünoloji ve dermatoloji uzmanı gözetiminde yapılırsa son derece azdır. Bu nedenle omalizumab uygulaması sağlık kuruluşları ve alerji ve klinik immünoloji uzmanı ve dermatoloji uzmanı gözetiminde yapılmalıdır.

Beklenen yan etkiler ve riskler:

-Çok yaygın yani 10 kişiden birinde baş ağrısı ve ateş görülebilir. Enkeksiyon yerinde ağrı, şişkinlik, kaşıntı ve kızarıklık gibi belirtiler görülebilir.

-Karnın üst kısmında ağrı görülebilir.

-Boğaz ağrısı ve burun tıkanıklığı görülebilir.

-Yanak ve alında basınç hissi şeklinde sinüzit belirtileri

-Farinks enflamasyonu ve soğuk algınlığı gibi üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri

-İdrar yaparken yanma ve ağrı hissi ve sık idrara çıkma belirtileri

-Bacak ve kollarda ağrı

-Kaslarda ve/veya kemiklerde ağrı, eklemlerde ağrı

Daha nadir görülen belirtiler ise şunlardır;

-Baş dönmesi, uyku hali ya da yorgunluk

-El ya da ayaklarda karıncalanma ya da uyuşma

-Bayılma, postural hipotansiyon, ateş basması

-Boğaz ağrısı, öksürük, aniden gelişen nefes alma problemi

-Bulantı, ishal, hazımsızlık

-Kaşıntı, ürtiker (kurdeşen), döküntü, derinin güneşe olan hassasiyetinde artış

-Kilo artışı

-Grip benzeri semptomları

-Kollarda şişme

Çok nadir görülen yan etkiler ise;

-Parazit enfeksiyonu

-Alerjik reaksiyonlar

Çok daha nadir görülen yan etkiler ise;

-Kan phtılşmasını sağlayan trombosit diye adlandırılan kan hücresinde azalma

-Serum hastalığı

-Vaskülit

-Eklem ağrısı

-Kas ağrısı

-Eklemelrde şişlik

-Saç dökülmesi

Vücutta kaşıntı, kızarıklık, döküntü, nadir de olsa şok benzeri fenalaşma hissi oluşabilir ve tıbbi tedavi gerekebilir.  Bu risk yaklaşık olarak %02 yani bin kişiden 2 kişide alerjik şok gelişme riski öngörülmektedir.

Anti IgE tedavisine (Omalizumab) Alternatif tedavi var mı?

Anti IgE tedavisi (Omalizumab)  tedavisinin alternatifi yoktur. Omalizumab tedavisi kullanılmayanlarda kullanılan ilaçlara devam edilir.

 

Kronik Ürtiker Nasıl Tedavi Edilir?

Çocuklarda kronik ürtiker tedavisinde korunma tedavisi ve tetikleyici faktörler konusunda eğitim önemlidir. İlaç tedavisinde basamak yöntemi uygulanır. Kronik ürtiker tedavisinde anti IgE (Omalizumab) ile yüz güldürücü sonuçlar alınmaktadır.

 

Kronik Ürtiker Tedavisinde Tetikleyici Faktörlerden Korunma

Antihistaminikler kaşıntı ve kızarıklık teadvisinde etkilidir. Bazı ürtikerli hastalarda asetilsalisilik asit, ibuprofen, metimazol gibi ateş düşürü ve ağrı kesiciler ürtikerli hastalarda alevlenme yapabildiği için kaçınılmaılıdır. Sıkı kıyafetler, stress, fazla sıcak ve soğuk ortamdan kaçınılmalıdır. Katkı maddesi içeren kutu veya paket içindeki gıdalardan kaçınılması faydalı olabilir. Kortikosteroidler tedavide kullanılan diğer önemli bir şlaçtır.

Kronik ürtiker tedavisinde basamak tedavisi vardır.

Kronik ürtiker tedavisinde birinci basamak tedavi

  1. Jenerasyon antihistaminik dediğimiz cetirizine, ebastin, ve loratadin 2 yaş veya daha büyük çocuklarda kullanılabilen etkili antihistaminiklerdir. Levosterizin ise 1 yaş ve daha büyük çocuklarda kullanılabilen bir antihistaminiktir. Fexofenadine ve azelastine 6 yaş üstündeki çocuklarda kullanılabilen antihistaminiklerdir. 1-2 yaş çocuklarda cetirizine 0.25 mg/kg günde 2 kez kullanılabilir.

Kronik ürtiker tedavisinde ikinci basamak tedavi

Antihistaminik tedaviye yanıt alınamadığında H1 antihistaminik ilaç tedavi dozu artırılmalıdır. 2. Jenerasyon antihistaminik tedaviye cevap vermeyen çocuklarda H1 antihistaminik tedavinin doz artırılması seçimine alternatif olarak diğer bir 2. jenerasyon antihistaminik ilacın ilave edilmesi veya H2 antihistaminik ilave edilmesi, Lökotrien antihistaminik ilave edilmesi veya yatmadan önce 1. Jenerasyon antihistaminik ilavesi gibi değişik tedavi seçenekleri uygulanabilir. Birinci jenerasyon antihistaminiklerin psikomotor yan etkileri nedeniyle uzun sure kullanılmasından kaçınmak gerekir.

Kronik ürtiker tedavisinde üçüncü basamak tedavi

Üçün basamak tedavide güçlü antihistaminik tedavilerin dozları hastanın tolere edebildiği maksimum dozlara çıklılması şeklindedir.

Kronik ürtiker tedavisinde dördüncü basamak tedavi

Kronik Ürtiker Tedavisinde Kortikosteroid Tedavisi

Sistemik kortikosteroidler tedaviye cevapsız kronik ürtiker durumunda sıklıkla kullanılmaktadır. Günde 2 kez 1 mg/kg prednizolon (maksimum total doz: 40 mg) 3 gün için ciddi ürtiker alevlenmelerinde kullanılabilir. Oral kortikosteroidler maksimum ikinci jenerasyon antihistaminik kullanımına ilave olarak 1. Jenererasyon antihistaminik ve anti lökotrien ilaç tedavisi kombinasyonu teavisinin etkileri başlayıncaya kadar verilebilir. 

Kortikosteroidler birinci basamak tedaviye cevap vermeyen fiziksel ürtikerli hastalarda etkili değildir. Kortikosteroidler gecikmiş basınç ürtikerli hastalarda etkilidir fakat bu hastalarda gereksiz aşırı kullanımından kaçınmak gereklidir.

Kronik Ürtiker Tedavisinde Sikosporin Tedavisi

Bazı kronik ürtikerli hastalarda üçüncü basamak tedaviye ragmen klinik yanıt alınamayabilir. Bu hastalarda sikosporin tedavisi 4-6 mg/kg/gün siklosporin tedavi yatişkin hastalarda etkili olabilir ancak hipertansiyon ve böbreklere zararlı etki potansiyeli yüzünden kullanımı çok sınırlıdır.

Kronik Ürtiker Tedavisinde Anti IgE Tedavisi (Omalizumab Tedavisi)

Kronik ürtiker tedavisinde içincü basamak basamak tedavi seçenekleri ile de şikayetler kontrol altına alınmazsa Anti IgE tedavisi olarak bilinen Omalizumab tedavisi düşünülebilir. Yapılan çalışmaların sonucunda yüz güldürücü sonuçlar elde edilmiştir ve önemli bir yan etkisi de bildirilmemiştir.

Omalizumab tedavisi 12 yaş ve daha büyük çocuklarda kullanılabilen tedavidir. Tedavi 150 veya 300 mg dozlarında uygulanabilir.

Çocuklarda kronik ürtiker ve siklosporin tedavisinin etkinliği için yeterince çalışma olmamakla birlikte yüz güldürücü sonuçlar elde edilmektedir. Anti IgE tedavsi(Omalizumab tedavisi) mutlaka 18 yaşına kadar olan çocuklarda çocuk alerji uzmanları ve 18 yaşından büyüklerde yetişkin alerji uzanlarınca değerlendiirlip yapılması faydalı olacaktır.

Kronik Ürtiker Tedavisinde Alternatif İlaçlar

Birçok alternative ilaçlar kronik ürtiker tedavisinde kullanılmaktadır. İmmunomodülotör ajanlar kullanımı araştırılmaktadır. Hidroksiklorakin, ulfasalazin, kalsişisin, dapson, mykofenilat ve intravenöz immungloulin tedavileri diğer tedavilere cevap vermeyen kronik otoimmun ürtikerde kullanılabilmektedir.