Yazılar

Ürtiker ve Biorezonans

Biorezonans nedir?

1976 yılında Morell ve Rasche insan vücudunda önemli düzenleyici fonksiyonları olan zayıf, düşük frekanslı elektromanyetik alan (1-105 hertz) olduğunu gösterdiler. Biorezonansın endojen formunda varsayılan bu  osilasyonlar el ve ayaktaki elektronlarla toplanır ve sonrasında elektronik akış tedavi amacıyla tekrar vücuda verilir. Ekzojen formunda ise biyolojik olarak aktif maddelerin varsayılan osilasyonları elektronik akım (ör alerjenler) ya da büyütme sonrası tedavi amaçlı insan vücuduna aktarılır.

Ekzojen biorezonans tedavisi alerjik hastalığı olan çocuklarda kullanılmaktadır.

Kronik ürtiker biorezonansın yeri var mıdır?

Literatürde biorezonansın etkilerine dair tıbbi kanıt oldukça az olmakla beraber, 2009 yılında yapılan bir derlemenin verileri aşağıdaki gibidir. Ancak derlemede çalışmaların bilimsel değerini gösterecek veriler eksiktir. Çalışmaların uluslararası bilim dili olan İngilizce’den farklı dillerde olması verilere ulaşmayı zorlaştırmaktadır.

  • 56 hasta (10 çocuk ve 46 erişkin), etkinlik oranı ( iyileşme hali+tam tedavi edilenlerin oranı): çocukta %90 ve erişkinde %56
  • 56 hasta (çoğunluğu çocuk): etkinlik oranı %66.6
  • 69 hasta (çocuk ve erişkin):etkinlik oranı %76.8

Bilimsel veriler tarandığında biorezonansın kronik ürtikerde tedavi için kullanılmasına dair kanıt son derece yetersizdir. Etkin bir tedavi şekli olduğunu göstermek için daha fazla kanıta ihtiyaç vardır.

 

Ayrıntılı bilgi için tıklayın

Ürtiker Tedavisi Nasıl Yapılır?

Ürtiker tedavisi akut ürtiker veya kronik ürtiker olup olmamasına göre değişiklik göstermektedir. Akut ürtiker yani ürtiker 6 haftadan kısa süren, kronik ürtiker yani 6 haftadan uzun süren ürtiker durumlarında tedavi yaklaşımlarını sizler için yazdık.

 

Akut Ürtikerde Tedavi

Eğer akut ürtiker gelişmişse ve 6 haftayı geçmemişse öncelikle iyi bir öykü alınmalıdır. Besinlerle, ilaçlarla, böcek ısırmasıyla, enfeksiyonla, fiziksel uyarıyla bir ilişki olup olmadığı sorgulanmalıdır. Hastaların muayenesinde bulgulara göre ürtikerin ciddiyetine ve ürtiker nedenini tespit edebilecek bir bulgu var mı diye değerlendirilir. Fizik muayene bulguları ve ürtikerin ciddiyetine göre gerekirse laboratuvar testleri yapılabilmektedir. Ürtikeri Tetikleyen faktörlerden uzaklaşılır.

Ürtiker Tedavisinde Korunma Tedavisi

Ürtikeri tetikleyen faktörlerden uzak tutulmalıdır

Akut Ürtiker Tedavisinde İlaç tedavisi

Ürtiker ciddi değilse sadece antihistaminik tedavi ve kaşınan yerleri soğutucu losyonlar verilir.

Ciddi bir akut ürtiker tablosu ile karşı karşıyaysak intravenöz adrenalin, klorfeniramin ve sistemik kortikosteroid tedavileri olayın ciddiyetine göre tercih edilmektedir. Ciddi vakalar yatırılarak tedavi edilmelidir. Hastada anaflaksi denilen alerjik şok durumu varsa alerjik şok tedavisi yapılmalıdır.

Kronik Ürtiker Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kronik ürtiker tedaviside öykü çok önemlidir. Öncelikle anjioödemin olup olmadığı değerlendirilmelidir. Fiziksel uyarılarla ilişki, enfeksiyonlar, ilaçlar, besinler ve cilt bakımı uygulanıp uygulanmadığı sorgulanmalıdır. Fizik muayanede nedene yönelik bir bulgunun olup olmadığı sorgulanmalıdır. Ağrı kesici ilaçlar, asetilsalisilik asit gibi ilaçalr sorgulanmalıdır. Ürtikerin ciddiyetine göre tedavi yapılmalıdır.

Öncelikle sedasyon yapmayan antihistaminikler tercih edilmelidir. 2-4 haftalık tedaviye cevap yoksa doz 4 kata kadar artırılmalıdır. Ciddi alevlenmelerde araya kortikosteroid tedavi 10 gün uygulanabilmektedir. Antihistaminik tedavi 4 kat artırılmasına ragmen 2-4 hafta tedaviye yanıt alınamadıysa diğer ilaçalardan montelukast, H2 antihistaminik ilavesi, sikosporin tedavi düşünülmelidir.

Bu tedavilere cevap alınamayan vakalarda omalizumab tedavisi düşünülmelidir.

 

Ürtiker Tedavisi

Ürtiker tedavisi akut ürtiker veya kronik ürtiker olup olmamasına göre değişiklik göstermektedir. 

Ürtiker tedavisinde sizlere şu başlıkları yazdık;