Ürtiker tedavisinde kullanılan ilaçların dozlarını sizler için yazdık. Sadece bu tabloya bakarak çocuğumuzda neden kullanıldı demeyin. Çünkü bu tablo tek başına yeterli değildir. Bazı ilaçların kullanımı 2 yaş altında kullanılmaz olarak yazsa da çocuğun kliniğine göre daha küçük yaşlarda kullanılabilir.

İkinci Jenerasyon antihistaminikler

İlaç Çocuk Dozu Yaş sınrı Yetişkinlerde Doz Doz ayarlaması Gebelikte Kullanımı
Yaş Doz
Cetirizine 2-6 yaş

 

>6 yaş

2.5 mg/kg günde 2 kez

5 mg günde tek doz

10 mg günde tek doz

>2 yaş 10 mg günde tek doz Karaciğer ve böbrek yetmezliğinde B
Desloratadine 6-11 ay

1-5 yaş

6-11 yaş

³ 12 yaş

1 mg günde tek doz

1.25 mg günde tek doz

2.5 mg günde tek doz

5 mg günde tek doz

>6 ay 5 mg günde tek doz Ciddi böbrek yetmezliğinde C
Fexofenadine 2-11 yaş

³12 yaş

30 mg günde 2 doz

60 mg günde 2 doz veya

180 mg günde tek doz

>6 ay 180 mg günde tek doz veya 60 mg günde 2 doz Böbrek yetmezliğinde B
Levocetirizine >6 yaş 5 mg günde tek doz >6 yaş 5 mg günde tek doz Karaciğer yetmezliğinde gerekli değil ancak hem böbrek hem karaciğer yetmezliğinde gerekli B
Loratadine 2-12 yaş

>12 yaş, >30 kg

5 mg günde tek doz

10 mg güde tek doz

>2 yaş 10 mg günde tek doz Karaciğer yetmezliğinde B
Rupatadine 6-11 yaş (³25 kg) 5 mg günde tek doz >12 yaş (tablet)

>6 yaş

(oral sol)

10 mg günde tek doz Karaciğer ve böbrek yetmezliğinde B
Bilastine >12 yaş, 20 mg günde tek doz >12 yaş 20 mg günde tek doz Gerekli değildir B

 

Birinji Jenerasyon antihistaminikler

İlaç Çocuk Dozu (mg/kg/gün Yaş sınrı Yetişkinlerde Doz Doz ayarlaması Gebelikte kullanımı
Chlorpheniramine 0.35-2 1 yaş Oral 4 mg 4-6 saatte bir Yok B
Cyproheptadine 0.25 2 yaş Oral 4 mg 4-6 saatte bir Karaciğer fonksiyon bozukluğunda B
Diphenhydramine 5 2 yaş Oral 25-50 mg 4-6 saatte bir Karaciğer fonksiyon bozukluğunda B
Hydroxyzine 1-2 6 ay Oral 10 mg 6 saate bir Karaciğer fonksiyon bozukluğunda C