Anti IgE tedavisi (Omalizumab) tedavisi ile ortaya çıkabilecek olan yan etkiler veya riskler, uygulama bir alerji ve/veya klinik immünoloji ve dermatoloji uzmanı gözetiminde yapılırsa son derece azdır. Bu nedenle omalizumab uygulaması sağlık kuruluşları ve alerji ve klinik immünoloji uzmanı ve dermatoloji uzmanı gözetiminde yapılmalıdır. Omalizumab tedavisinin bazı yan etkileri ve riskleri olabilir;

-Çok yaygın yani 10 kişiden birinde baş ağrısı ve ateş görülebilir. Enjeksiyon yerinde ağrı, şişkinlik, kaşıntı ve kızarıklık gibi belirtiler görülebilir. -Karnın üst kısmında ağrı görülebilir.

-Boğaz ağrısı ve burun tıkanıklığı görülebilir.

-Yanak ve alında basınç hissi şeklinde sinüzit belirtileri

-Farinks enflamasyonu ve soğuk algınlığı gibi üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri -İdrar yaparken yanma ve ağrı hissi ve sık idrara çıkma belirtileri

-Bacak ve kollarda ağrı

-Kaslarda ve/veya kemiklerde ağrı, eklemlerde ağrı görülebilen yan etkilerdir. Bunların dışında nadir görülen bazı yan etkileri de olabilmektedir. Bunun dışında çok nadir de olsa bu tedaviye alerjik reaksiyon gelişerek ciddi alerji belirtileri ortaya çıkabilir. Tansiyonda düşme, nabızda artış gibi durumlar olabilir. Bu belirtiler ilk 30 dakikada ortaya çıktığı için enjeksiyon tedavisinin yapıldığı yerde 30 dakika beklenilmesi ve bur tür belirtilerin ortaya çıkıp çıkmadığının kontrol edilmesinde fayda vardır.

Anti IgE tedavisi (Omalizumab) ilacı; anaflaksi diye adlandırılan ve hayati tehlikeye neden olabilen alerjik şoka neden olabilme riski az da olsa vardır. Bu risk yaklaşık olarak %02 yani bin kişiden 2 kişide alerjik şok gelişme riski öngörülmektedir. Alerjik şok gelişme riski genellikle tedaviden sonra 30 dakika içinde olmaktadır. Bu risk nedeniyle tedaviden sonra 30 dakika tedavi yapılan sağlık kuruluşundan ayrılmayınız. – Omalizumab tedavisine başlanacak olan hastaların ürtiker (kurdeşen) tedavisi için kullanılan ilaçları, zamanında ve tam olarak kullanmaya devam etmelisiniz. Doktorunuza danışmadan ilaçlarınızda herhangi bir değişiklik yapmayınız.

– Enjeksiyondan sonra 30 dakika süre ile gözlem altında kalınmalıdır.

Anti IgE tedavi (Omalizumab), sadece gelişebilecek olası yan etkilere müdahale edebilecek donanıma sahip sağlık kuruluşlarında, çocuk ve yetişkin alerji ve klinik immünoloji uzmanları ve dermatoloji uzmanları gözetiminde ve sorumluluğunda yapılabilir. Bu tedavi hiçbir şeklide bu konuda uzman olmayan yukarıda bahsi geçen hekimler dışında uygulanamaz. Unutmayın ki bu durumda tedaviden beklenilen fayda oranı azalabilmekte ve en önemlisi olası yan etkilerin görülme sıklığı artabilmektedir. Oluşabilecek olan yan etkilere müdahalenin gerektiğinde anında yapılması gerekmesi nedeni ile; tedavinizi hiçbir zaman alerji ve klinik immünoloji uzmanları ve dermatoloji uzmanları dışındaki hekimlere yaptırmamanızı öneriyoruz. İşlemden sonra en az 25-30 dakika omalizumab tedavisi yapılan yerde oluşabilecek olan kızarıklık, kabarıklık ve/veya kaşıntıyı takip etmek yahut da oluşabilecek olan herhangi bir aşırı reaksiyona müdahale etmek için işlemin yapıldığı klinikte beklenmelidir. İşlem sonrası 30 dakika geçtikten sonra aşınızı uygulayan hemşireye mutlaka tedavi uygulama yerinizi kontrol ettirdikten sonra ayrılabilirsiniz.

Omalizumab ya da ilacın içinde bulunan maddelere karşı aşırı duyarlı yani alerjik iseniz bu ilaç kullanılmaz. Bunun dışında kullanılmaması gereken bir durum yoktur.

Anti IgE tedavi (Omalizumab), Omalizumab tedavisine cevap 12 haftada olmaktadır. Cevap değerlendirme için en az 12 hafta tedaviye devam edilmelidir. 12 hafta sonunda tedaviye cevap olmuşsa 12 hafta süre daha tedaviye devam edilebilir. Kişiden kişiye değişmekle beraber yaklaşık 12 hafta sonra olumlu etkileri başlar. Bu nedenle omalizumab tedavisi başlanır başlanmaz hekime danışmadan hastanın kullandığı ilaçların hemen kesilmemesi gerekir. 12 haftadan sonra sonra hastanın kullanmak zorunda olduğu ilaçlar doktor kontrolünde azaltılabilir. 12 hafta sonunda bu tedaviden belirgin fayda görmeyen hastanın ise tedavisi kesilir.

Anti IgE tedavi (Omalizumab); antihistaminik tedaviyle yeterli düzeyde kontrol edilemeyen yetişkin ve 12 yaşından büyük çocuklarda kronik ürtikerli çocuklarda bu tedavi kullanılabilmektedir.

Anti Ige yani omalizumab tedavisi, kronik ürtiker ve alerjik astım tedavisinde kullanılabilen bir ilaçtır. Kandaki immünoglobulin e ye bağlanarak etki etmektedir. 12 yaş veya daha büyük çocuklarda uygulanmaktadır. Tedaviye cevap vermeyen kronik ürtiker, tedaviye cevap vermeyen alerjik astım tedavisinde kullanılabilen ve yüz güldürücü sonuçlar veren tedavi metodudur.

Öncelikle tiroid hastalığı, romatoid artrit, sistemik lupus eritamatosuz, Çölyak hastalığı gibi altta yatan otoimmün bir hastalık varsa tedavi edilmelidir. Kaşıntı için antihistaminik tedavi birinci basamak olarak verilmekte ve gerektiğinde doz artırılmaktadır. Bazı ciddi durumlarda kortizon tedavisi verilmelidir. Bu tedavilere cevap vermeyenlerde siklosporin, H2 antihistaminik, omalizumab tedavisi gibi tedavi seçenekleri kullanılabilir. Kronik ürtiker tedavisinde metatroksat, tacrolimus ve intravenöz immunoglobulin tedavi gibi tedavi yöntemleri de kullanılabilmektedir. Kronik ürtiker nedeni tiroid hastalığı olanlarda tiroid hormonu küçük doz verilerek faydalı sonuç elde edilebilmektedir.

Kronik otoimmun ürtiker için öncelikle öykü çok önemlidir. Öykü fizik muayene sonuçlarına göre ayrıntılı alerji testleri ve kan testleri yapılmalıdır. Fiziksel ve fiziksel olmayan uyarılarla ürtiker gelişip gelişmediği değerlendirilmelidir. Bu sonuçlara göre teşhis konulmaktadır. Teşhisin konulmasında ve tedavinin planlanmasında alerji uzmanları özel eğitim almaktadır. Bu nedenle de kronik ürtikerli hastaların alerji uzmanlarınca değerlendirilmesinde fayda vardır.

Kronik ürtiker en sık; tiroid hastalığı, çölyak hastalığı, romataid artrit, lupus hastalığı, sjögren hastalığı, pernisiöz anemi ve vitiligo gibi otoimmun hastalıklarla birlikte görülebilmektedir.