Kronik Ürtiker Nedenleri Nelerdir

Birçok neden kronik ürtiker nedenleri arasında gösterilebilir. Çocuklarda kronik ürtikerin nedenin bulunma olasılığı %20 ile %50 arasındadır. Nedeni bulunan kronik ürtikerlerin çoğu uyarılabilen ürtikerlerdir ve bunlar sıklıkla kolinerjik, rahatsız edici dermografizm, soğuğa bağlı ve basınca bağlı ürtikerdir. Spontan kronik ürtiker nedenleri ise enfeksiyonlar, besinler, besin katkı maddeleri, ilaçlar, otoimmun reaktivite, otoimmun hastalıklardır.

Kronik ürtiker nedeni olarak enfeksiyonlar

Enfeksiyonlar çocuklarda ürtiker nedeni olarak rolü önemlidir. Ürtiker vakaların yaklaşık yarısından fazlasında enfeksiyonlar tespit edilmiştir. Viral üst solunum yolu enfeksiyonları ve barsak enfeksiyonları çok sıklıkla ürtiker nedeni olabilmektedir. Genellikle enfeksiyonlar kronik ürtikerin tetiklenmesine neden olmaktadır. Çocuklarda kronik ürtiker nedeni olarak Epstein-Barr virus, Mycoplasma, Klamidya veya Helikobakter plori enfeksiyonları tespit edilmektedir. Birkaç çalışmada Helikobakter pylori eradikasyonu ile ürtikerde remisyon oranı artmıştır ancak tedaviden birkaç ay sonra yine relaps görülmüştür Paraziter enfeksiyonlar ve gizli enfeksiyonlar kronik ürtikere neden olabilmektedir. Birkaç çalışmada parazit enfeksiyonu saptananlarda antihelmint tedavi remisyon oranını artırmamıştır. Sonuç olarak kronik ürtiker ve enfeksiyon arasındaki ilişki açık değildir.

Kronik ürtikerde besinler, katkı maddeleri ve ilaçlar

Havada bulunan alerjenler ürtiker nedeni olarak düşünülmemelidir. Bununla birlikte alerjen içeren gıdalar; örneğin bitki polenleri veya tohum içeren gıdaların ağızdan alınması sonrası tekrarlayan ürtikere neden olabilir.

Besinler ile akut ürtiker arasında ilişki gösterilmiştir fakat bu ilişki kronik ürtikerle gösterilmemiştir. Sadece birkaç çalışmada ürtikerli çocukların yaklaşık %10’unda besin alerjisi hikayesi ve spesifik IgE ile birlikte gösterilmiştir. Kronik ürtikerli hastaların sadece %7’sinde besin alerjisi neden olarak doğrulanmıştır. Genellikle de istiridye veya karidese bağlı saptanmıştır. Genellikle kronik ürtikerde katkı maddelerine karşı alerji alerjik reaksiyonlardan ziyade yalancı alerjiler düşünülmelidir.

İlaçlar çocuklarda kronik veya akut ürtikere neden olabilir. Antibiotikler ve nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar kronik ürtikerden sorumlu olabilir. Fakat ilaçlar genellikle enfeksiyon sırasında reçete edilmektedir ve nedenin hangisi olduğunu saptamak zordur. Bir çalışmada kronik ürtikerli çocuklarda ve ergenlerde aspirin duyarlılığı %10 ile %24 arasında olduğu saptanmıştır.

Otoimmun reaktivite, otoimmun hastalıklar ve diğerleri

Kronik ürtikerde otoreaktivite ilişkilidir. Otolog serum testi otoimmun etyolojiyi değerlendirmede genellikle kullanılır. Bu testin duyarlılığı yüksektir ve histamine salınım testleri ile uyum içindedir. IgE’ye veya IgE resöptörlerine IgG otoantikor ölçümü, bazofil aktivasyon testi genellikle spesifik laboratuvarlarda yapılmaktadır. Bununla birlikte otolog serum testi ile IgG otoantikor arasında korelasyon saptanmamıştır.

IgE veya IgE resöptörüne karşı IgG kronik ürtikerli çocukların %40 ile %50’sinde pozitif saptanmıştır. Ancak IgG antikorun negative veya pozitif olması ilaç tedavisinde veya hastalık düzelmesinde farklılığa neden olmamıştır.

Çeşitli otoimmun hastalıklardan tiroid hastalığı, romataid artrit, sistemik lupus eritamatozus, çölyak hastalığı ürtiker ataklarıyla ilişkili bulunan hastalıklardır. Birkaç hastada kronik ürtiker ile malignensi ilişkili bulunmuştur.

Ürtikere neden olan gıdalar nelerdir?

Besin alerjileri çocuklardaki akut ürtikerde düşünülmelidir. Alerjiye neden olan 170 gıda vardır. Ancak en sık alerjiye neden olan gıdalara sıralayacak olursak;

  • Süt,
  • Yumurta,
  • Buğday,
  • Soya
  • Fıstık, fındık gibi kuruyemişler,
  • Yumurta,
  • Deniz ürünleri,
  • Domates düşünülmelidir.

Besin katkı maddelerinin katkısı tartışmalıdır.

Kronik ürtikere sebep olan gıdalar

Besinler ile akut ürtiker arasında ilişki gösterilmiştir fakat bu ilişki kronik ürtikerle gösterilmemiştir. Sadace birkaç çalışmada ürtikerli çocukların yaklaşık %10’unda besin alerjisi hikayesi ve spesiifik IgE ile birlikte gösterilmiştir. Kronik ürtikerli hastaların sadece %7’sinde besin alerjisi neden olarak doğrulanmıştır. Genellikle de istiridye veya karidese bağlı saptanmıştır. Genellikle kronik ürtikerde katkı maddelerine karşı alerji alerjik reaksiyonlardan ziyade yalancı alerjiler düşünülmelidir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir