Ürtiker Tedavisi Nasıl Yapılır

Ürtiker tedavisi akut ürtiker veya kronik ürtiker olup olmamasına göre değişiklik göstermektedir. Akut ürtiker yani ürtiker 6 haftadan kısa süren, kronik ürtiker yani 6 haftadan uzun süren ürtiker durumlarında tedavi yaklaşımlarını sizler için yazdık.

Akut Ürtiker Tedavisi Nasıl Yapılır?

Eğer akut ürtiker gelişmişse ve 6 haftayı geçmemişse öncelikle iyi bir öykü alınmalıdır. Besinlerle, ilaçlarla, böcek ısırmasıyla, enfeksiyonla, fiziksel uyarıyla bir ilişki olup olmadığı sorgulanmalıdır. Hastaların muayenesinde bulgulara göre ürtikerin ciddiyetine ve ürtiker nedenini tespit edebilecek bir bulgu var mı diye değerlendirilir. Fizik muayene bulguları ve ürtikerin ciddiyetine göre gerekirse laboratuvar testleri yapılabilmektedir. Ürtikeri Tetikleyen faktörlerden uzaklaşılır.

Ürtiker Tedavisinde Korunma Tedavisi

Ürtikeri tetikleyen faktörlerden uzak tutulmalıdır

Akut Ürtiker Tedavisinde İlaç tedavisi

Ürtiker ciddi değilse sadece antihistaminik tedavi ve kaşınan yerleri soğutucu losyonlar verilir.

Ciddi bir akut ürtiker tablosu ile karşı karşıyaysak intravenöz adrenalin, klorfeniramin ve sistemik kortikosteroid tedavileri olayın ciddiyetine göre tercih edilmektedir. Ciddi vakalar yatırılarak tedavi edilmelidir. Hastada anaflaksi denilen alerjik şok durumu varsa alerjik şok tedavisi yapılmalıdır.

Kronik Ürtiker Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kronik ürtiker tedavisinde öykü çok önemlidir. Öncelikle anjioödemin olup olmadığı değerlendirilmelidir. Fiziksel uyarılarla ilişki, enfeksiyonlar, ilaçlar, besinler ve cilt bakımı uygulanıp uygulanmadığı sorgulanmalıdır. Fizik muayenede nedene yönelik bir bulgunun olup olmadığı sorgulanmalıdır. Ağrı kesici ilaçlar, asetilsalisilik asit gibi ilaçlar sorgulanmalıdır. Ürtikerin ciddiyetine göre tedavi yapılmalıdır.

Öncelikle sedasyon yapmayan antihistaminikler tercih edilmelidir. 2-4 haftalık tedaviye cevap yoksa doz 4 kata kadar artırılmalıdır. Ciddi alevlenmelerde araya kortikosteroid tedavi 10 gün uygulanabilmektedir. Antihistaminik tedavi 4 kat artırılmasına rağmen 2-4 hafta tedaviye yanıt alınamadıysa diğer ilaçlardan montelukast, H2 antihistaminik ilavesi, sikosporin tedavi düşünülmelidir.

Bu tedavilere cevap alınamayan vakalarda omalizumab tedavisi düşünülmelidir.