Ürtiker teşhisi nasıl yapılır

Ürtiker kaşıntılı kızarıklık ve bazen de anjiödemin de eşlik ettiği cildin alerjik hastalığıdır. Ürtiker teşhisi genellikle öykü, muayene bulgularına göre konulmaktadır. Ürtikerin süresine göre akut ve kronik olup olmadığı ve fiziksel ve çeşitli uyarılarla oluşup oluşmamasına göre de spontan yani kendiliğinden oluşan ürtiker ve uyarılabilen ürtiker ve fiziksel ürtiker olup olmadığı belirlenmektedir.

Ürtiker nedir?

Ürtiker kaşıntı, etrafı kızarık ortası açık renkli farklı büyüklüklerde olan plaklar ve bazen de anjioödemin eşlik ettiği en sık görülen cilt hastalıklarından biridir.

Ürtiker teşhisi nasıl konulur?

Ürtiker teşhisi kaşıntı, etrafı kızarık ortası kabarık ve farklı büyüklükte olan plaklar ve bazen de anjiödemin eşlik ettiği kızarıklıkların görülmesi tanınmaktadır.

Ürtiker belirtileri teşhisde önemlidir. Kızarık kaşıntılı plaklar ve anjioödem bir yerde düzelirken diğer bir bölgede ortaya çıkmaktadır. Kronik kendiliğinden oluşan ürtikerlerde genelde iz kalmadan iyileşir. Uyarıyla oluşan ürtikerler genelde uyarıdan sonra 10-20 dakika içinde ortaya çıkmaktadır ve 1 saat içinde kaybolmaktadır. Gecikmiş basınç ürtikerinde ise uyarıdan daha geç sürede ürtiker ortaya çıkmaktadır. Bazen kendiliğinden oluşan ürtikerli kişilerde aynı zamanda uyarıyla ortaya çıkabilen ürtikerler de görülebilmektedir.

Ürtikerin hangi çeşit olduğu nasıl anlaşılır?

Ürtiker belirtleri varsa ve muayene bulguları da ürtikeri düşündürüyorsa ürtiker teşhisi koymak aslında kolaydır. ;rtiker teşhisi konulduktan sonra spontan yani kendiliğinden olan ürtiker mi yoksa herhangi bir fiziksel veya fiziksel olmayan uyarıyla mı ortaya çıktığı sorgulanmalııdr. Bu sorgulma sonucuna göre Spontan Ürtiker, Uyarılabilen ürtiker ve fiziksel ürtiker olup olmadığı ortaya çıkmaktadır.

Ürtiker akut mu yoksa kronik mi nasıl anlaşılır?

Ürtiker eğer 6 haftadan kısa sürüyorsa akut ürtiker ve 6 haftadan uzun sürüyorsa kronik ürtiker teşhisi konulmaktadır.

Ürtiker teşhisi hangi testlerle yapılır?

Ürtiker eğer akut ürtikerse ve ilk defa oluyor ve de hafifse genelde herhangi bir test yapmadan teşhis konulmaktadır. Ürtiker 6 haftadan daha uzun sürüyorsa, herhangi bir fiziksel veya fiziksel olmayan uyarı ile ortaya çıkıyorsa, tekrarlıyorsa veya ciddi belirtiler ile kendini göstermişse altta yatan nedeni araştırmak için gerekli testler yapılmaktadır.

Sonuç olarak

  • Ürtiker belirtileri, öykü ve fizik muayene bulgularına göre yapılmaktadır.
  • Ürtikerin süresi ve uyarılarla ortaya çıkıp çıkmamasına göre ürtiker çeşitleri belirlenmektedir.
  • Teşhisi için bazı durumlarda incelemeler yapmak gerekmektedir.