Son eklenen güncel ürtiker makaleleri içermektedir

1976 yılında Morell ve Rasche insan vücudunda önemli düzenleyici fonksiyonları olan zayıf, düşük frekanslı elektromanyetik alan (1-105 hertz) olduğunu gösterdiler. Biorezonans endojen formunda varsayılan bu osilasyonlar el ve ayaktaki elektronlarla toplanır ve sonrasında elektronik akış tedavi amacıyla tekrar vücuda verilir. Ekzojen formunda ise biyolojik olarak aktif maddelerin varsayılan osilasyonları elektronik akım (ör alerjenler) ya da büyütme sonrası tedavi amaçlı insan vücuduna aktarılır.

Ekzojen biorezonans tedavisi alerjik hastalığı olan çocuklarda kullanılmaktadır. Devamını Oku

İnatçı ürtiker ile ilgili olarak bitkisel tedavi üzerine en çok Çin ve Doğu Asya’da çalışılmıştır.

Xiaofeng Powder inatçı ürtikerde sıklıkla kullanılmaktadır. Deneysel çalışmalarda fare kemik iliğinden köken alan mast (alerjik reaksiyonlarda ana rol oynayan hücre) hücrelerinden IgE (alerjiye yol açan madde) salınımını azalttığı gösterilmiştir.  Çin tıbbında bu madde başka bitkilerle karıştırılarak kurdeşen tedavisinde uygulanmaktadır. Devamını Oku

Akupuntur kelimesi Latince ‘acus’(iğne) ve ‘punctura’ (penetrasyon (delme)) kelimelerinden köken almaktadır. Akupunktur 2000 yıl önce Çin’de ortaya çıkan deriye uygulanan bir iğne ile vücudun belli noktalarının uyarılmasıyla hastalıkların tedavi edildiği bir tamamlayıcı tıp uygulamasıdır. İğne haricinde akupunktur uygulayıcıları el ile basınç, elektriksel uyarı, mıknatıs, düşük güçte lazer, ısı ya da ultrason ile de akupuntur da uygulamaktadırlar. Akupunktur birçok farklı şekilde uygulanabilir. En bilinen akupunktur uygulama çeşitleri, geleneksel Çin, Japon, Kore, Vietnam ve Fransız akupunkturudur.  Ele, kulağa ya da kafa derisine uygulanan spesifik çeşitleri de vardır. Devamını Oku

Fiziksel ürtikerler genel toplumun %5’inde ve kronik ürtikeri olan hastaların %10-50’sinde bulunur. Son yapılan araştırmalar ile tek başına veya kronik spontan ürtiker ile beraber bulunan fiziksel ürtikerlerin daha kötü prognoz ve hastalık süresi ile ilişkili olduğu ispatlanmıştır. 

Fiziksel ürtikerin en sık görülen alt tipleri dermografizm ve gecikmiş basınç ürtikeridir. Tanı, spesifik provokasyon testleri ile konulur ve hastalık yönetiminde kaçınma tedbirleri, sedatif olmayan antihistaminiklerle farmakolojik tedavi ve inatçı vakalarda alternatif ilaçlara yer verilir. Bu makale ile dışarıdan fiziksel uyarılarla indüklenen ürtikerlerin prevelansları, kilinik görünümleri, teşhis yöntemleri ve tedavileri ile ilgili bilgi verilmesi için yazılmıştır. Devamını Oku

Ürtiker kaşıntı, etrafı kızarık ortası açık renkli farklı büyüklüklerde olan plaklar ve bazen de anjioödemin eşlik ettiği en sık görülen cilt hastalıklarından biridir. Çocuklarda ürtiker sıklıkla tek bir defa olur ve birkaç gün veya birkaç hafta sürüp düzelen bir durum olmasına rağmen bazen uzun sure düzelmeyebilir. Çocuklarda tüm ürtikerleri birlikte değerlendirince sıklığı %3 ile %6 arasındadır. Çocuklarda kronik ürtiker görülme sıklığı ise kesin belli değildir. İngiltere’de yapılan çalışmada %0.1-0.3, İspanya’daki 14 yaşın altındaki acil servise başvuran çocuklarda %18, Tayland’daki çocuklarda %13 olarak bildirilmiştir. Devamını Oku