Kronik Ürtiker Teşhisi Nasıl Yapılır

Kronik ürtiker teşhisi öykü ve klinik muayene bulgularına göre karar verilmektedir. Klinik öykü ve muayene bulguları kronik uyarılabilen ürtikeri gösteriyorsa fazla tetkik yapmaya genellikle gerek olmaz. Planlanacak laboratuvar tetkikleri muayene ve öyküye bağlı belirlenmektedir.

Kronik Ürtiker Teşhisi İçin Hangi Testler Yapılmalıdır?

Genellikle karaciğer enzimleri, tam kan sayımı, CRP kan tetkikleri yapılmaktadır. Eğer otoimmun kronik ürtiker düşünülüyorsa ANA, kompleman değerleri, tiroid fonksiyonları yapılması gerekmektedir. Bazı laboratuvar tetkikleri de altta yatan nadir durumlar için gerekebilmektedir.

Besinlere ve besin katkı maddelerine karşı alerji testi yapılır mı?

Besinlere ve besin katkı maddelerine bağlı kronik ürtiker oluşup oluşmadığı öyküye göre yapılmaktadır. Besinlere karşı alerji testleri kandan veya ciltten yapılabilmekle birlikte besin katkı maddeleri ve boylarına karşı non IgE’ye bağlı alerji nedeniyle alerji gelişmesi nedeniyle genelde tespit edilemez.

ANA Testi

Ana testi bağ dokusu hastalığı düşünülüyorsa gereklidir.

Cilt Biyopsisi

Vaskülüt şüphesinde cilt biyopsisi gerekmektedir.

Herediter Anjioödem

Genellikle heriditer veya edinsel C1 inhibitör eksikliği ürtikerle ilişkili değildir. Daha çok sadece anjioödem durumlarında düşünülebilir.

Otoimmun ürtikerlerde hangi testler yapılmalıdır?

Çeşitli otoimmun hastalıklardan sistemik lupus eritamatozis, dermatomiyozit, polimiyozit, Sjögren’s sendromu kronik ürtikerle ilişki olabilmektedir. Sıcak bağlı hastalığı belirtileri yoksa bu hastalıkların serolojik testlerini yapmak zorunlu değildir.

Serum kriyoproteinleri soğuğa bağlı ürtikerli çocuklarda görülme olasılığı düşüktür.

Yakın zamanda viral, bakteriyel ve parazitik enfeksiyonlar öyküye göre değerlendirilmelidir.

Kronik ürtikerli hastalarda hepatit veya herpes enfeksiyonları saptanırsa antiviral tedavinin yeri tartışmalıdır.

Sonuç olarak kronik ürtikerde yapılacak tetkikler hastadan hastaya değişebilmektedir.